การใช้งานฐานข้อมูล miniTCDC (VPN)

คู่มือการติดตั้งการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ miniTCDC (VPN)

 1. เข้าไป download program vpn portal  ของ CEA ที่URL : https://cloud-vpn.tcdc.or.th
 2. กรอก username และ password   us:vpn-rru     pw:5H8KNR*j=x
 3. ทำการ download program GlobalProect Portal ให้เลือก spec ของเครื่องที่ติดตั้ง
 4. ทำการดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้งโปรแกรม GlobalProect แล้วกด Next
 5. กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
 6. กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
 7. รอระบบติดตั้งโปรแกรม GlobalProect Portal
 8. กดปุ่ม Close เพื่อสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม GlobalProect Portal
 9. ทำการเปิดโปรแกรม GlobalProect Portal
 10. เข้าเว็บ https://library.tcdc.or.th/rru
 11. ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน