การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายภายนอก(VPN)

การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีสารสนเทศ(อินเตอร์เน็ต)  จากทางบ้าน

 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมFortiClientVPN คลิกที่นี่

 2. การติดตั้งและใช้งานFortiClientVPN คู่มือติดตั้ง คลิกที่นี่ วีดีโอการติดตั้ง คลิกที่นี่

 3.การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีสารสนเทศ(อินเตอร์เน็ต) คลิกที่นี่