ฐานข้อมูลทดลองใช้

https://asia.nikkei.com

 

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/trujournal