เอกสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่อสารภี ประจำเดือน มิถุนายน 2561