เจ้าหงิญ

ร.ส. บ111จ
ชั้น2 หอสมุดกลาง
หนังสือรางวัลซีไรต์ : ประจำปี พ.ศ. 2548 ชื่อหนังสือ : เจ้าหงิญ ผู้แต่ง : บินหลา สันกาลาคีรี (วุฒิชาติ ชุ่มสนิท) ประเภท : เรื่องสั้น

เป็นวรรณกรรมประเภทรวมเรื่องสั้น ที่ผสมผสานระหว่างโลกของนิทานและความเป็นจริง ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอในรูปแบบของนิทานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้ ประสบการณ์ ทางอารมณ์ การเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค การแสวงหาความสุขของชีวิต แต่ด้วยความเขลามนุษย์จึงดิ้นรนและหลงอยู่ในมายา และในที่สุดมนุษย์ก็จะเลือกที่จะไปสู่ชีวิตที่เรียบง่าย ผู้เขียนนำเสนอ นิทาน 8 เรื่อง ซ้อนกันเป็นเรื่องยาว โดยสร้างตัวละครที่หลากหลาย ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ แต่ตอนท้ายมาบรรจบกันด้วยดี