ชื่อหนังสือ (Title) : กฤษดาภินิหารพระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 4 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 923.1593 พ456ก

ชื่อหนังสือ (Title)  : กฤษดาภินิหารพระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 4

ผู้แต่ง (Author)  : พลาดิสัย  สิทธิธัญกิจ

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2561

บรรณลักษณ์ (Collation)  : 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 923.1593  พ456ก

สาระสังเขป (Abstract) : เหตุการณ์สำคัญอันเป็นพระบุญญาธิการของพระเจ้าแผ่นดินสยามที่ได้พบพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ จารึกพ่อขุนรามคำแหงสมัยสุโขทัย ประปฐมเจดีย์สมัยทวารวดี – พระไพรีพินาศ และการสถาปนาหลักเมืองพระนครองค์ใหม่กับพระสยามเทวาธิราช เทพศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องดูแลคุ้มครองแผ่นดินสยามให้รอดจากภยันตราย พร้อมกับพระพุทธรูปสำคัญในรัชกาลที่ 4