ชื่อหนังสือ (Title) : เกลียดวันศุกร์ รักวันจันทร์ เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 650.14 อ885ก

ชื่อหนังสือ (Title) : เกลียดวันศุกร์ รักวันจันทร์

ผู้แต่ง (Author) : เอคัฟฟ์, จอน

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559

บรรณลักษณ์ Collation) : 235 หน้า ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 650.14 อ885ก

สาระสังเขป (Abstract) :ทุกงานในโลกมีโจทย์ที่ทุกคนต้องเจอ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ จนถึงใหญ่หรือแม้กระทั่งงานของคุณหายไปจากโลกอย่างไม่ทันตั้งตัว อย่าได้แคร์! ตราบที่คุณก้าวผ่านโจทย์พวกนั้นไปอย่างแนบเนียน ไม่มีสะดุด วันจันทร์จะเป็นวันที่คุณตั้งตาคอยเสมอ ข้อแม้ก็คือ…ให้หมั่นเติมต้นทุน 4 ด้านนี้ลงใน “บัญชีออม (อา) ชีพ” ของคุณ ตัวตน (Character)  ความสัมพันธ์ (Relationship)  ทักษะ (Skill)  แรงขับ (Hustle) เมื่อสนุกกับงานโดยไม่หวาดหวั่นกับจุดเปลี่ยนใดๆ ความสุขจะอยู่ในทุกวันและคุณจะไม่อยากให้โลกนี้มีวันหยุดเลย