ชื่อหนังสือ (Title) เรื่องราวไข่ไก่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย = The story of eggs เลขเรียกหนังสือ (Call Number) 636.5142 ร852 2559

ชื่อหนังสือ (Title) : เรื่องราวไข่ไก่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย = The story of eggs

ผู้แต่ง (Author) :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 3

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2559

บรรณลักษณ์ Collation) : 167 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 636.5142 ร852  2559

สาระสังเขป (Abstract) : เรื่องราวไข่ไก่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย The Story of Eggs ไข่อาหารพิเศษของโลก — มั่นใจไข่ไก่ไทย เลือกซื้อจัดเก็บอย่างชาญฉลาด — กินไข่ทุกวันกินได้ทุกวัน — ไข่ไก่อาหารเพื่อสุขภาพ — กินอะไรใส่ไข่ด้วย เมนูไข่ กินได้ทั้งปีไม่มีซ้ำ — ไข่ และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่