ข่าว TPA News ปีที่ 22 ฉบับที่ 261 กันยายน 2561

ข่าว TPA News  ปีที่ 22 ฉบับที่ 261 กันยายน 2561

เพื่อต้องการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้รับสาระประโยชน์อย่างต่อเนื่องผ่านการนำเสนอบทความและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน และต่อองค์กร

ตัวอย่างเนื้อหา

  • สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงาน ทั่งใจคน
  • ถึงเวลาที่วิสัยทัศน์ต้องเปลี่ยน
  • การทำการตลาดยุคใหม่
  • การทำงานอย่างมีคุณภาพ