ชื่อหนังสือ (Title) : เก่งอังกฤษ English Grammar ฉบับสมบูรณ์ เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 425 อ873ก

ชื่อหนังสือ (Title) : เก่งอังกฤษ English Grammar ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง (Author) : เอกชัย  เกรียงโกมล

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2560

บรรณลักษณ์ Collation) : 381 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 425 อ873ก

สาระสังเขป (Abstract) :  “เก่งอังกฤษ English Grammar ฉบับสมบูรณ์” เข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและการสอบทุกสนามอย่างมั่นใจ!!! สรุปไวยากรณ์อังกฤษอย่างครบถ้วน แบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเข้าใจ อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ด้วยเทคนิค Mind Map พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย เพิ่มความเข้าใจด้วยแบบทดสอบท้ายบท พร้อมเฉลย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการสอบ O-NET, GAT, 9 วิชาสามัญ, TOEIC, TOEFL, CU-GET, สอบตรง, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS เข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งการพูด อ่าน เขียน แปล สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน