ชื่อหนังสือ (Title) : ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม = English Learning Series: Workplace & Social Occasions เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 428.2495911 ล983ภ 2561

ชื่อหนังสือ (Title) : ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม = English Learning Series: Workplace & Social Occasions

ผู้แต่ง (Author) :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 14

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561

บรรณลักษณ์ Collation) : 200 หน้า : ภาพประกอบ ; 22.5 ซม. + ซีดีรอม

ลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 428.2495911 ล983ภ 2561

สาระสังเขป (Abstract) : เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีใหม่ ได้ครบทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ครบครันด้วยคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา ซึ่งอ้างอิงจากบทสนทนาที่มักใช้กันในที่ทำงานและสถานที่พบปะสังสรรค์ต่าง ๆ เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 2 หมวด มี “หมวดการเข้าสังคม” 22 บท สอนประโยคโต้ตอบง่ายๆ ผ่านการ์ตูนน่ารักๆ บทสนทนาและบทความสั้นๆ ครอบคลุมหลากหลายสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และ “หมวดการงาน” 22 บท แสดงบทสนทนาที่น่าสนใจและใช้ได้จริง ตั้งแต่การสัมภาษณ์งาน การตอบโทรศัพท์ การร่วมงานแถลงข่าว ไปจนถึงการเจรจาต่อรอง มาพร้อม Interaction CD-ROM/MP3 ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ