ชื่อหนังสือ (Title) : 55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 495.682495911 ฮ456ห

ชื่อหนังสือ (Title) : 55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง

ผู้แต่ง (Author) : ฮิราอิ, เอทสึโกะ

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561

บรรณลักษณ์ Collation) : 236 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 495.682495911 ฮ456ห

สาระสังเขป (Abstract) : “55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง” เล่มนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งไวยากรณ์ สำนวน คำศัพท์ และคันจิใหม่ รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟัง และการเขียนอย่างเข้มข้น เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย หัวข้อไวยากรณ์และสำนวนในหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เคยศึกษาไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับต้นมาแล้วราว 300 ชั่วโมง หรือผู้ที่ศึกษา “มินนะ โนะ นิฮงโกะ ระดับต้น (2nd Edition)”