ชื่อหนังสือ (Title) : เก่งภาษาญี่ปุ่นด้วยคำลักษณนาม ฉบับปรับปรุง เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 495.65 น177ก

ชื่อหนังสือ (Title) : เก่งภาษาญี่ปุ่นด้วยคำลักษณนาม ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่ง (Author) : นพพิชญ์  ประหวั่น

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561

บรรณลักษณ์ Collation) : 288 หน้า : 18.5 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 495.65 น177ก

สาระสังเขป (Abstract) :”เก่งภาษาญี่ปุ่นด้วยคำลักษณนาม ฉบับปรับปรุง” เป็นอีกหนึ่งลักษณะเฉพาะทางภาษาที่มีร่วมกันของภาษาไทยและญี่ปุ่น ผู้ศึกษาต้องตระหนักถึงการใช้ลักษณนาม ให้ตรงกับคำนามและกริยาแต่ละคำให้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถส่งสารไปยังผู้รับสารได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน และดูเป็นมืออาชีพ ในหนังสือเล่มนี้รวบรวมคำลักษณะนามที่ใช้และพบเห็นในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น 74 คำ เพียงพอต่อการนำไปใช้กับคำนามและคำกริยาที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารมีความถูกต้องสมบูรณ์