ชื่อหนังสือ (Title) : ภาษาอังกฤษทั้งหมดในเล่มเดียว = English : All in one เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 428.3495911 ช317ภ

ชื่อหนังสือ (Title) : ภาษาอังกฤษทั้งหมดในเล่มเดียว = English : All in one

ผู้แต่ง (Author) : ช็อทเท็นโลฮะ,  อันดเรอัส

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สามลดา, 2560

บรรณลักษณ์ Collation) : 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 428.3495911 ช317ภ

สาระสังเขป (Abstract) : หนังสือ “ภาษาอังกฤษทั้งหมดในเล่มเดียว English: All in One“ เล่มนี้ แบ่งหัวข้อออกเป็นหมวดหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ ดังนี้
• ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge)
• การออกเสียง (Pronunciation)
• การสนทนา (Conversation)
• หลักไวยากรณ์ (Grammar)
• คำศัพท์ (Vocabulary)
สามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้ และช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสัมฤทธิผล พูดง่าย เข้าใจเร็ว เก่งภาษาอังกฤษ ง่ายนิดเดียว