โรคซึมเศร้า เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 616.8527 ป421ร

ชื่อหนังสือ (Title) : โรคซึมเศร้า

ผู้แต่ง (Author) : ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : อมรินทรเฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560

บรรณลักษณ์ Collation) : 139 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 616.8527 ป421ร

สาระสังเขป (Abstract) : ข้อบ่งชี้ต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ได้ เพราะเป็นรูปธรรม สามารถตอบได้ชัดๆว่าใช่หรือไม่ใช่ มีหรือไม่มี โดยไม่มีคำว่าไม่แน่ใจ

  • นอนไม่หลับอย่างรุนแรง โดยมีลักษณะหลับๆ ตื่นๆ บ่อยมาก และตื่นแล้วหลับต่อไม่ได้อีกเลย
  • สมาธิในการทำงานลดลงอย่างมาก ถึงระดับทำงานที่เคยทำไม่ได้

มีความคิดฆ่าตัวตาย และบางครั้งความคิดฆ่าตัวตายนั้นชัดเจนถึงระดับคิดวิธีที่จะทำหรือวางแผน เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ที่จะลงมือเพียงข้อใดข้อหนึ่งที่ชัดเจน ควรถึงเวลาไปพบจิตแพทย์ อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่โรคซึมเศร้าก็ได้ แต่ควรไปพบสักครั้งหนึ่ง