ชื่อหนังสือ (Title) : พระบรมสาทิสลักษณ์ลายเส้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกฐินหลวง กฐินราษฎร์ ฉบับวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 757.3 พ342

ชื่อหนังสือ (Title) : พระบรมสาทิสลักษณ์ลายเส้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกฐินหลวง กฐินราษฎร์ ฉบับวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ผู้แต่ง (Author) :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2561

บรรณลักษณ์ (Collation) : ก-ณ, 281 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 757.3 พ342

สาระสังเขป (Abstract) : หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพวาดลายเส้น จัดพิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึง อยากทำเพื่อถวายพระองค์ ประกอบด้วยภาพอันน่าประทับใจในพระองค์ท่าน ภาพวาดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมาวัดไตรมิตรวิทยาราม  โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 พระบรมฉายาทิสลักษณ์ลายเส้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตอนที่ 2 กฐินหลวง กฐินราษฎร์ ฉบับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร