ชื่อหนังสือ (Title) : ของขวัญ เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 158.1 อ893ข

ชื่อหนังสือ (Title) : ของขวัญ

ผู้แต่ง (Author) : เอนก  แซ่ตั้ง

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : เบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (ในเครือเบญจพร กรุ๊ป), 2560

บรรณลักษณ์ (Collation) : 196 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 158.1 อ893ข

สาระสังเขป (Abstract) : “ของขวัญ” หนังสือเล่มนี้ เป็นดั่งลายแทงขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน มรดกที่ล้ำค่าแห่งภูมิความรู้ ภูมิปัญญา ทั้งวิถีโลกและวิถีธรรม บนครรลองของการดำเนินชีวิตเพื่อบ่มเพาะรากแก้วแห่งคุณธรรมที่งดงาม สร้างรากฐานด้านจริยธรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสู่ความเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ในการเสริมสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม