ชื่อหนังสือ (Title) : กล่อง : โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์

ชื่อหนังสือ (Title) : กล่อง : โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์

ผู้แต่ง (Author) :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2561

บรรณลักษณ์ (Collation) : 189 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 20 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 027 ก293

สาระสังเขป (Abstract) : การตั้งมาตราฐานใหม่สำหรับประชาชนห้องสมุด Dokk1 แห่งเมืองอาร์อุส ประเทศเดนมาร์ก — สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดในอนาคต — Learn commons พื้นที่เรียนรู้ไว้กำแพงโมเดลห้องสมุดของศตวรรษที่ 21 — ห้องสมุดกำลังวิวัฒน์ไปสู่พื้นที่สร้างนวัตกรรม — คิดเชิงออกแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด