ชื่อหนังสือ (Title) : การขับเคลื่อนคุกไทยสู่เรือนจำสุขภาวะ = Making Thai jails healthy prisons

ชื่อหนังสือ (Title) : การขับเคลื่อนคุกไทยสู่เรือนจำสุขภาวะ = Making Thai jails healthy prisons

ผู้แต่ง (Author) :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560

บรรณลักษณ์ (Collation) : 272 หน้า ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 365.6 ก442

สาระสังเขป (Abstract) : “คุก” จะเปลี่ยนจากสถาบันแห่งการลงโทษไปสู่ “เรือนจำสุขภาวะ” สิ่งสำคัญเริ่มต้นคือสายตาที่มองผู้ต้องขังว่าเป็นมนุษย์ มองลึกลงไปให้เห็นถึงใจเขาว่าเขามีอารมณ์ ความรู้สึก มีคุณค่าในตัวเอง อยากจะมีอิสระ อยากได้รับการยอมรับ อยากจะมีชีวิตที่มีความหมาย และมีสิทธิที่จะมีสุขภาวะที่ดีเช่นคนอื่นๆ ในสังคม