ชื่อหนังสือ (Title) : อาจารย์ป๋วยในทัศนะของคนรู้จัก หรือ ฟัง คิด ถาม เรื่องป๋วย : รวมบทสัมภาษณ์จากสารคดี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

ชื่อหนังสือ (Title) : อาจารย์ป๋วยในทัศนะของคนรู้จัก หรือ ฟัง คิด ถาม เรื่องป๋วย : รวมบทสัมภาษณ์จากสารคดี ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

ผู้แต่ง (Author)

พิมพ์ครั้งที่ (Edition)

พิมพลักษณ์ (Imprint) :  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559

บรรณลักษณ์ (Collation) :  (10), 340 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 923.3593 อ599

สาระสังเขป (Abstract) : “ฟัง คิด ถาม เรื่องป๋วย : รวมบทสัมภาษณ์จากสารคดี ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมทัศนะของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ป๋วยไว้อย่างกว้างขวาง เริ่มตั้งแต่บุตรชาย หลานชาย ลูกศิษย์ ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงนักวิชาการรุ่นหลังที่สนใจชีวิตและงานของอาจารย์ป๋วย โดยมีแง่มุมที่หลากหลายและมีมิติใหม่ๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักอาจารย์ป๋วยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งได้ใช้ชีวิตและสร้างผลงานให้โลกได้จดจำท่านในฐานะบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)