ชื่อหนังสือ (Title) การเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อหนังสือ (Title) : การเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผู้แต่ง (Author) :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560

บรรณลักษณ์ (Collation) : 135 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 371.26 ก499

สาระสังเขป (Abstract) : การเขียนหนังสือ ตำราทางวิชาการ — การพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุข — ท่ากายบริหารแบบไทยเพื่อถนอมสายตา — การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ — Update สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร — ไหว้ครู ครอบครู — คุณค่าของวิธีไหว้ครู ครอบครู โขนละคร — ประเทศไทย 4.0