วารสาร : ข่าว TPA News ปีที่ 23 ฉบับที่ 265 มกราคม 2562

ข่าว TPA News   ปีที่ 23 ฉบับที่ 265 มกราคม 2562

เพื่อต้องการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้รับสาระประโยชน์อย่างต่อเนื่องผ่านการนำเสนอบทความและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน และต่อองค์กร

ตัวอย่างเนื้อหา

  • บริหารงาน…บริหารอารมณ์ไปพร้อมๆกัน
  • เปิดเทรนด์เทคโนโลยี ที่น่าจับตา ในปี 2562
  • ประวัติศาสตร์ของการพัฒนากิจกรรม TPM
  • แง่คิด ข้อคิด…ที่สำคัญทางการตลาด