หนังสือ : เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 959.311 ก173ร

ชื่อหนังสือ (Title) :
เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน
ผู้แต่ง (Author) : กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :  
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2561
บรรณลักษณ์ Collation) : 254 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 959.311 ก173ร
สาระสังเขป (Abstract) : รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่เชื่อมโยงฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีในย่านเมืองเก่าเข้าด้วยกัน ตั้งแต่สถานีหัวลำโพง วิ่งตามถนนเจริญกรุงผ่านสถานีวัดมังกร เข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในที่สถานีสามยอด ผ่านสถานีสนามไชย ก่อนลอดแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่เมืองธนบุรีเดิม รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนี้จึงเป็นพาหนะสมัยใหม่ที่พาดผ่านถนนสายอดีตอันเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ทีสามารถร้อยเรียงเรื่องราวกว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครอย่างที่เห็นปัจจุบัน