หนังสือ : เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย : การพัฒนาสินค้าบนต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว = The Prototype Souvenir Development for Tourism Project เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 658.5752 ส881ส

ชื่อหนังสือ (Title) : เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย : การพัฒนาสินค้าบนต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว = The Prototype Souvenir  Development for Tourism Project
ผู้แต่ง (Author) : สุวิทย์  วงศ์รุจิราวาณิชย์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :  
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : กรมการท่องเที่ยว, 2561
บรรณลักษณ์ Collation) : 102 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 658.5752 ส881ส
สาระสังเขป (Abstract) : การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ และเกิดการขยายตัวเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงสินค้าและบริการไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ