ชื่อหนังสือ (Title) : หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน-สู่-ภายนอก = Artists’ book : knowledge inside-out เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 704.593 ห144

ชื่อหนังสือ (Title) หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน-สู่-ภายนอก = Artists’ book : knowledge inside-out
ผู้แต่ง (Author)  
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)  
พิมพลักษณ์ (Imprint) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2560
บรรณลักษณ์ Collation) 270 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) 704.593 ห144
สาระสังเขป (Abstract) “หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน-สู่-ภายนอก = Artists’ book : knowledge inside-out” นี้ เป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นตัวตนของศิลปิน โดยใช้หนังสือเป็นวัสดุที่นำมาใช้เป็นสื่อ ซึ่งหนังสือศิลปินในประเทศไทยนับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทย รู้จักเฉพาะในวงวิชาชีพศิลปะ อีกทั้งยังไม่มีสถาบันใดในประเทศไทยส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นทางการ