วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย = Research and Development Journal, Loei Rajabhat University

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย = Research and Development Journal, Loei Rajabhat University

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.

ข้อมูลการพิมพ์: เลย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ISSN: 1905-1867.

ชื่อเรื่องอื่น: Research and Development Journal, Loei Rajabhat University.

หัวเรื่อง: วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย — วารสาร | การพัฒนาชุมชน — วิจัย — วารสาร | การศึกษา — วิจัย — วารสาร | มนุษยศาสตร์ — วิจัย — วารสาร | สังคมศาสตร์ — วิจัย — วารสาร | วิทยาศาสตร์ — วิจัย — วารสาร