คู่มือการให้คำปรึกษาโดยชุมชนเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน / ทิพวัลย์ รามรง, เขียน ; ธนากร คมกฤส, บรรณาธิการ

คู่มือการให้คำปรึกษาโดยชุมชนเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน / ทิพวัลย์ รามรง, เขียน ; ธนากร คมกฤส, บรรณาธิการ

By: ทิพวัลย์ รามรง.
Contributor(s): ธนากร คมกฤส [บรรณาธิการ] | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.

BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2563

Description: 71 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.

ISBN: 9786164075184.

Subject(s): การพนัน — แง่สังคม — ไทย | การให้คำปรึกษา

Call number: 363.42 ท481ค 2563