แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิชุมชน : สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิชุมชน : สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

By: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

BookSeries: โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.

Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563

Description: 48 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

ISBN: 9786168274088.

Other title: สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง.

Subject(s): การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | สิทธิชุมชน | สิทธิมนุษยชน

Call number: 323 ส691น 2563