ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ 9 / ธงทอง จันทรางศุ

ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ 9 / ธงทอง จันทรางศุ

โดย: ธงทอง จันทรางศุ.

ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.

รายละเอียดตัวเล่ม: 238 หน้า : ภาพประกอบขาว-ดำ, 21 ซม.

ISBN: 9789740215554 :.

หัวเรื่อง: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ, 2470-2559 | ธงทอง จันทรางศุ

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 | ธ129ค 2560/3